Category: nyheter svt

Transmissionsmekanismen

transmissionsmekanismen

Transmissionsmekanism. Ordförklaring. Den process varigenom penningpolitiska beslut (främst förändringar av reporäntan) påverkar ekonomin i allmänhet och inflationen i synnerhet. Den penningpolitiska transmissionsmekanismen. AV ELISABETH HOPKINS, JESPER LINDÉ OCH ULF SÖDERSTRÖM. 1. Elisabeth Hopkins är verksam vid modellenheten på avdelningen för penningpolitik. Hon är ekonomie licentiat i nationalekonomi och arbetar på Riksbanken sedan Jesper Lindé är verksam som. Ordet reporänta kommer av "repo", vilket är engelsk slang för repurchase agreement, 'återköpsavtal'. Reporänta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt. Påverkan på inflationen görs genom det som kallas transmissionsmekanismen via flera olika kanaler såsom korta och långa realräntor,  ‎Sverige · ‎Historia.

Transmissionsmekanismen - anger

Riksdagsutskott som bereder ärenden i ekonomiska frågor, bland annat om Riksbankens verksamhet och om statsbudgeten. Finansiellt företag som träder in som part i finansiella transaktioner och tar över ansvaret för att förpliktelserna fullgörs. När bankerna placerar pengar i Riksbanken genom att köpa riksbankscertifikat erhåller de reporänta. Internationellt regelverk för finansiella institut som huvudsakligen reglerar bankernas kapitaltäckning, det vill säga hur mycket kapital en bank måste hålla i förhållande till den risk den tar, och deras sätt att hantera likviditet. Detta betyder att importen ökar och exporten minskar. Reporänta är det främsta styrmedlet för att påverka inflation och ekonomisk tillväxt.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2