Category: gp nyheter

Delgivning av testamente

delgivning av testamente

STATSKONTORET. DELGIVNING. Sörnäs strandväg 13, Helsingfors | PB , STATSKONTORET. Tfn 50 , Fax 50 , mediasurf.info DELGIVNING AV TESTAMENTE EFTER EN PERSON SOM HAR DÖTT UTAN ARVINGAR. Arvlåtare. Delgivare. Andra uppgifter. Namn. Personbeteckning. Det är viktigt att det dateras. 3. Frågan i målet är om SH ska anses delgiven testamentet på det sätt som krävs för att klanderfristen ska börja löpa redan när hon mottog försändelsen med testamentet och följebrevet. Rättslig reglering. 4. Enligt 14 kap. 4 § ärvdabalken ska testamente delges arvinge genom. Min fråga gäller nu huruvida ett testamente måste översättas eftersom det syskonbarn som inte får ta dela av något arv är bosatt utomlands och i vilken form en delgivning av testamentet måste ha med denne. Vidare undrar jag om den arvinge som väl i princip blir legatarie (om testamentet inte klandras).

Delgivning av testamente - Hammarby Sjstad

Tingsrätten fastställer att intyget daterat den 11 maj inte är att betrakta som ett muntligt testamente och därmed inte kan göras gällande mot I. Av det sagda följer att klanderfristen inte gått ut. Det får anses ostridigt att kärandena fått del av bland annat intyget och att de uttalade sig om dess giltighet som ett muntligt testamente. Att tolka följebrevet på annat sätt finns det inte utrymme för. Föredraganden, justitiesekreteraren Helene Bergström, föreslog i betänkande följande dom: delgivning av testamente

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2